CYNARAE FOLİUM YAPRAKLARININ SULU EKSTRESİ İLE ZnO NANOPARTİKÜLLERİN BİYOSENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU


Özgür M., Şendal K.

31.Ulusal Kimya Kongresi , İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.351

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.351
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Biyosentez ile nanopartiküllerin üretilmesi basit, daha az toksik ve çevre dostu bir yöntemdir (Bar vd.,2009). Bitki ekstrelerinin kullanımı da dahil olmak üzere nanopartiküllerin yeşil sentezi, fiziksel ve kimyasal yöntemlere alternatif olarak büyük ilgi görmüştür. Enginar (Cynarae folium) ekstraktının içerdiği biyobileşenlerin anti-oksidan, anti-inflamatuvar, anti-alerjik, karsinom aktivite gösterdiği bilinmektedir (Nassar vd.,2013). Enginar ekstraktının klorojenik asit, luteolin, kafeik asit türevleri, flavanoidler gibi metabolitlerce zengin bir içeriğe sahip olduğu bildirilmiştir (Tang vd.,2017).

Bu çalışmada yüksek polifenol içeriği olan enginar yaprakları kullanılarak yeşil sentez ile farklı koşullarda (bitki ekstraktı miktarı/Zn(CH3COO)2 oranı, süre, pH, sıcaklık) çinko oksit nanopartiküller sentezlenmiştir. Ayrıca farklı kalsinasyon sıcaklıklarının ZnO nanopartiküllerin boyutuna etkisi de araştırılmıştır. Sentezlenen ZnO nanopartiküller, UV – VIS absorpsiyon spektroskopisi, FT-IR ve SEM analizleri ile karakterize edilmiştir. Stabil nanopartikül eldesi için optimum koşullar saptanmıştır.

Enginar yaprakları sulu ekstraktı kullanılarak ZnONPs’in yeşil sentezi kimyasal yöntemlere bir alternatif olabilir ve üretilen ZnONPs; biyomedikal, kozmetik endüstrileri, biyoteknoloji, sensörler, ilaç sanayi, suların arıtılması gibi uygulama alanlarında kullanılabilir. Bu yeni çevre dostu sentez yaklaşımı, büyük ölçekli ticari üretime uygun ucuz ve kullanışlı bir tekniktir.

Şekil 1. ZnO Nanopartiküllerinin Sentez Adımları

Anahtar kelimeler: Çinko oksit, nanopartikül, cynarae folium, enginar yaprağı, biyosentez, yeşil sentez

Referanslar

Bar, H., Bhui, D. K., Sahoo, G. P., Sarkar, P., De, S. P., & Misra, A. (2009). Green synthesis of silver nanoparticles using latex of Jatropha curcas. Colloids and surfaces A: Physicochemical and engineering aspects, 339(1-3), 134-139.

Nassar, M. I., Mohamed, T. K., Elshamy, A. I., El‐Toumy, S. A., Lateef, A. M. A., & Farrag, A. R. H. (2013). Chemical constituents and anti‐ulcerogenic potential of the scales of Cynara scolymus (artichoke) heads. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(10),2494-2501.

Tang, X., Wei, R., Deng, A., & Lei, T. (2017). Protective effects of ethanolic extracts from artichoke, an edible herbal medicine, against acute alcohol-induced liver injury in mice. Nutrients, 9(9), 1000.