Değer Esaslı İmar Uygulaması Üzerine Soru ve Cevaplar


Creative Commons License

Yılmaz A., Demir H.

16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In addition to statements in policy documents, the necessity and the implementation of value-based land readjustment is included in the draft law namely: “Draft Law for Making Amendments to Development Law (no:3194) and to Certain Laws and Decrees”. While the need for value-based land readjustment in Turkey is explained, in general provision of justice between the owners, acquisition of infrastructure areas and services, prevention of land speculation, cost recovery for financing the implementation and value capturing for public purposes are put forward, however the draft law is inadequate in achieving these goals. In addition, in the national literature the main issue about value-based land readjustment is how the value in the implementation will be determined. In this context, the existing legislation, the draft law and the literature do not include the technical details of the value-based land readjustment. Therefore, in this study, the technical details of the value-based land readjustment about value-base, cost-recovery and value-capture are discussed through questions and possible answer options. 

Ülkemizde imar uygulamasının değer esaslı olarak gerçekleştirilmesi gerekliliği politika belgelerinde ifade edilmesinin yanı sıra 3194 sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı içeriğinde de yer almıştır. Ülkemizde değer esaslı uygulamalara olan gereksinim açıklanırken genel olarak malikler arası adaletin sağlanması, donatı ve altyapı hizmet alanlarının edinimi, arsa spekülasyonun önlenmesi, uygulama finansmanının karşılanması, düzenleme ile ortaya çıkan değer artışının kamu tarafından kazanılarak farklı kamusal amaçlara aktarımı öne sürülmekteyken söz konusu yasa tasarısı bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesinde yetersiz kalmaktadır. Ayrıca ulusal literatürde değer esaslı imar uygulamasını konu alan yaklaşımlarda da temel tartışma konusu, değerin nasıl belirleneceğidir. Bu kapsamda mevcut yasa ve planlanan yasa tasarısı ile ulusal literatürdeki çalışmalar, değer esaslı imar uygulamasının teknik işlemlerini içermemektedir. Bu sebeple bu çalışmada değer esaslı imar uygulamasında değer esası, maliyet karşılama ve değer kazanımı gibi teknik işlemlere ait detaylar sorular olası cevap seçenekleri üzerinden irdelenerek tartışılmıştır.