555 Sayılı CoğİşKHKnın Uygulamasında Ürün Kavramı ve Bazı Sorunlar


GÜNDOĞDU G.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.63, pp.213-238, 2005 (Peer-Reviewed Journal)