The effect of external magnetic field on the thermoelectric properties of polythiophene


Creative Commons License

Hüner K. , Karaman F.

MATERIALS RESEARCH EXPRESS, cilt.6, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Atıf İçin Kopyala

Özet

Politiyofen nanoparçacıkları, yeşil bir sentez yöntemi olarak sulu bir ortamda 1.5, 2.5 ve 4.6 kGauss gibi farklı manyetik akı yoğunlukları ve ayrıca manyetik alan olmadan sentezlendi. Katılmamış politiyofen filmlerin elektriksel iletkenlikleri ve Seebeck katsayıları, manyetik akı yoğunluğu ile biraz artmıştır. Bununla birlikte, manyetik alanda sentezlenen numunelerin elektrik iletkenlikleri, manyetik alan olmadan sentezlenen numuneye kıyasla termal tavlama ve ikincil doping ile önemli ölçüde artmıştır. Manyetik alan ile ve sentezlenmemiş numunelerin Seebeck katsayıları ısıl tavlama ve ikincil doping ile azaltılmıştır. En yüksek iletkenlik ve güç faktörü, sırasıyla 4.6 kGauss manyetik akı yoğunluğu ile sentezlenen ve daha sonra SDS ile katıştırılmış olan politiyofen için sırasıyla 476.6 S cm (-1) ve 43 uW / mK (2) olarak elde edildi.