Örgütlerde yetki devrinden personelin güçlendirilmesine geçişte yöneticilerde koçluk becerilerinin geliştirilmesi


ERDOĞMUŞ N.

21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türkiye, 5 - 06 Haziran 1997

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye