İşbirliğine Dayalı Okul Süreçleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Öğretmen Yeterliliğinin İncelenmesi


BALYER A. , ÖZCAN K., YILDIZ A.

9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye