Investigation Of Changes in Transportation Mode Choice for Home-Work Trip of A Medium-Sized City During The Covid-19 Pandemic: Tekirdağ, Süleymanpaşa Case


Creative Commons License

Başyazgan S., Yardım M. S.

International Congress of New Horizons in Sciences (Incohis 2022 Autumn), İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2022, pp.103-112

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.103-112
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused radical changes all over the world, leading to the adoption of new habits, and is one of the most topical issues of the recent period. Both the trips made and the mode choices in these trips have been affected by the pandemic conditions. Within the scope of this study, transportation mode choices in the context of home-work trips in Süleymanpaşa district of Tekirdağ province, a medium-sized city, were examined and it was investigated whether the changes in these choices were affected by the pandemic conditions. For this purpose, users were asked questions about mode choice through surveys. A total of 259 respondents who made a commute during at least one of the development phases of the pandemic and chose a mode of transportation were included in the analysis. At the end of the study, although some changes in mode preference were observed in descriptive statistics, it was determined using various statistical methods that the data were not normally distributed. Therefore, the nonparametric Wilcoxon Signed Rank Test was used in the next stage of the analysis. In the medium-sized city of Süleymanpaşa, unlike small and large-sized cities, transportation mode choices for home-work trips during the Covid-19 pandemic period were not significantly affected by the pandemic.

Keywords: Covid-19, Medium Sized City, Home-Work Trips, Transportation Mode Choice, Tekirdağ, Süleymanpaşa

Covid-19 salgını, dünyanın her yerinde köklü değişimlere sebep olmuş, yeni alışkanlıkların kazanılmasına yol açmış, son dönemin en güncel konularından biridir. Gerek yapılan yolculuklar gerekse bu yolculuklardaki tür seçimleri salgın koşullarından etkilenmiştir. Bu çalışma kapsamında, orta ölçekli bir kent olan Tekirdağ ilinin Süleymanpaşa ilçesinde, ev- iş amaçlı yolculuklar bağlamında, ulaştırma tür seçimleri incelenmiş olup, bu seçimlerdeki değişimlerin salgın koşullarından etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. Bunun için yapılan anketlerle kullanıcılara tür seçimine dair sorular yöneltilmiştir. Salgının gelişim evrelerinden en az birinde ev-iş yolculuğu yapmış ve ulaştırma türü seçmiş bulunan 259 katılımcı analize dahil edilmiştir. Çalışma sonunda, betimleyici istatistiklerde bazı tür tercihi değişimleri gözlense de verilerin normal dağılmadığı çeşitli istatistik yöntemler kullanılarak tespit edilmiştir. Bu yüzden, analizin ilerleyen safhasında parametrik olmayan Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Orta ölçekli kent Süleymanpaşa’da küçük ve büyük ölçekli kentlerin aksine, Covid-19 salgın döneminde ev-iş amaçlı yolculuklardaki ulaştırma tür seçimlerinin, salgından anlamlı bir şekilde etkilenmediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Salgını, Orta Ölçekli Kent, Ev-İş Yolculuğu, Ulaştırma Tür Seçimi, Tekirdağ, Süleymanpaşa