Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Tarih Konularının Öğretiminde Sözlü ve Yazılı Edebiyat Ürünlerinin Kullanımı: Nitel Bir Araştırma


ŞEKER M. , ORUÇ Ş. , İLHAN G. O.

I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, Turkey, 30 - 31 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey