Hizmet Sektöründe Yöneticiye Duyulan Güven ile Kuruma Duyulan Güven İlişkisinin İncelenmesi


ERKMEN T., Esen E.

JSS Balkan Journal of Social Sciences, 2013 (Peer-Reviewed Journal)