Kadının İş Hayatındaki Rolünün Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Değerlendirilmesi


Yıldız D., Eser S.

1st International Applied Statistics Conference (UYIK-2020), Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2020, vol.1, no.1, pp.277-296

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.277-296
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

İnsan doğduğu andan itibaren toplumun ona yüklediği rollerle yaşamaktadır. Bu yüklenen roller özellikle bazı toplumlarda kadınlar için çok daha fazladır. Bu çalışmada, ‘Kadının iş hayatındaki rolü’ araştırılmıştır. Veri anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Anket kişilere internetten gönderilmiştir. İnternet kullanamayan kişilerle yüz-yüze anket yapılmıştır. Ankette 600 gözlem değerlendirmeye alınmıştır. Anket değerlendirilmeden önce giriş ve literatür bölümleriyle konu ele alınmıştır ve yapılan analizlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Ankette yer alan ‘kadınlar neden iş hayatında olmalı/olmamalı’ açık uçlu sorularına alınan cevaplara yer verilmiştir. Ankete verilen cevapların grafiksel olarak gösterilmesinde Python yazılımı kullanılmıştır. ‘Ankete katılan katılımcıların çoğuna göre kadınların iş hayatında yeri vardır ve bunun en önemli nedeni maddi özgürlüktür.’ sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kikare, faktör, regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan bu analizlerde SPSS paket programı kullanılmıştır. Sonuç olarak; Regresyon denklemine göre, kadının iş hayatında olmasıyla ilgili olan deneyim ve performans değişkenin değeri arttıkça ve kadınların çalışmasının nedenleri olan motivasyon değişkenin değeri arttıkça aile hayatı düzeni artar. Anahtar kelimeler: Faktör analizi, iş hayatı, kadın, maddi özgürlük, regresyon analizi