Yaya Öncelikli Yol Ağına Sahip Bir Kampüste Sürdürülebilir Trafik Yönetimi İçin Taşıt Hızlarının Kontrolü


Yardım M. S., Yetimoğlu M., Dündar S.

13. Ulaştırma Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.257-266

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.257-266
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu bildiride “yaya öncelikli yol” ağına sahip bir alan olan Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde, taşıt hızlarının kontrolüne yönelik özgün trafik sakinleştirme çalışmaları ve bunların etkilerine dair bulgular sunulmuştur. Davutpaşa kampüsünde, hız sınır değerleri bina girişleri tarafındaki yollarda 20 km/sa, diğer yollarda 30 km/sa’tir. Çalışmada üç hipotez öne sürülmüştür. İlki, kampüste yol ağındaki taşıt hızlarının yüksek olduğudur. İkincisi, yüksek maliyetli yol geometrik düzenlemeleri yapmadan, kısıtlı bütçeyle bazı eğitim, bilinçlendirme, yatay ve düşey işaretleme teknikleriyle taşıt hızlarını düşürme potansiyelinin bulunduğudur. Üçüncüsü ise, sürekli bir denetim olmaması durumunda, hızların tekrar yükselme eğilimine girebileceğidir. Yapılan, gözlem, ölçüm ve hesaplamalarla her üç hipotez de doğrulanmış olup, sürdürülebilir bir kampüs trafik yönetimi için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar sözcükler: Üniversite kampüsü, sakinleştirme, sürdürülebilir trafik yönetimi, yaya öncelikli yol ağı, RTMS detektörü.