YARIM UZAYDA GÖMÜLÜ YAPILARIN ZORLANMIŞ TiTREŞIMLERi


BAYIROĞLU H. , Engin H.

I. ULUSAL HESAPLAMALI MEKANIK KONFERANSI, 01 Haziran 1993