Kullanılmış Alüminyum İçecek Kutularının Geri Dönüşümünde Uygulanan Ark Ergitme ve Flaks Altı Ergitme Proseslerinin Karşılaştırılması


SARIDEDE M. N. , Yaman B., Küçükkaragöz S., Çiğdem M.

II. Alüminyum Sempozyumu ve Sergisi, 01 Mayıs 2003