Relationship between Thermal Comfort and Energy Consumption in the Design Parameters of Mosques


Atmaca A. B., Zorer Gedik G.

4. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 May 2024, pp.40-48

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40-48
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Mosques are religious buildings that can be worshiped individually at any time of the day or collectively at certain periods of time. The usage density of mosques and the type of users vary depending on the days and months. For this reason, it should be evaluated differently from other building types in terms of thermal comfort. It is difficult to ensure homogeneous thermal comfort in buildings with large volumes and areas, such as mosques. In this study, the results of energy simulations made according to design parameters were analyzed in order to minimize energy consumption while ensuring thermal comfort conditions of mosques in temperate humid climate. While providing thermal comfort conditions in mosques, the optimum thickness of the insulation material used in the building envelope was examined according to the TS 825 regulation. In addition, the effect of plan scheme (square, rectangle, circle), size (small, medium, large) and roof type (single dome, multiple domes, pyramidal and flat roof) on energy consumption was examined. The findings are expected to contribute to the designs of existing and future mosques.

Camiler günün herhangi bir anında bireysel veya belirli zaman dilimlerinde topluca ibadet edilebilen dini yapılardandır. Camilerin kullanım yoğunluğu ve kullanıcı türü günlere ve aylara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle diğer bina türlerinden ısıl konfor yönünden farklı değerlendirilmelidir. Cami gibi büyük hacim ve alana sahip binalarda homojen ısıl konforun sağlanması zor bir durumdur. Bu çalışmada ılıman nemli iklim tipinde camilerin ısıl konfor koşulları sağlanırken enerji tüketiminin en az düzeyde olması için tasarım parametrelerine göre yapılan enerji simülasyonlarının sonuçları analiz edilmiştir. Camilerde ısıl konfor koşulları sağlanırken yapı kabuğunda kullanılan yalıtım malzemesi kalınlığının optimum kalınlıkta olma durumu TS 825 yönetmeliğine göre incelenmiştir. Ayrıca plan şeması (kare, dikdörtgen, daire), büyüklüğü (küçük, orta, büyük) ve üst örtü türünün (tek kubbeli, birden fazla kubbeli, topuz ve düz form) enerji tüketimine etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular mevcut ve tasarlanacak camilerin tasarımlarına katkı sağlaması beklenmektedir.