Yapı Öğelerinin Yangın Direnim Değerlerinin Artırılmasında Alçı Uygulamaları


BALANLI A.

II. Ulusal Alçı Kongresi, 01 Mayıs 1997