Kent İçi Otobüsle Toplu Taşıma Sistemi İçin Bir Doğrusal Hedef Programlama Modeli Önerisi


ALP S.

Çankaya Üniversitesi 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu