Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri


Yazıcı E. , Göktentürk T.

TEMEL EĞİTİM, vol.1, no.1, pp.71-78, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : TEMEL EĞİTİM
  • Page Numbers: pp.71-78

Abstract

Türkiye’de eğitme ve öğretme faaliyetlerinin sahasında uzmanlaşmış kişilerce yapılması cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana mühim bir mesele olarak ön plana çıkmıştır. Bu amaçla ilk olarak enstitülerle başlayan öğretmen yetiştirme faaliyetlerinde Türkçe öğretmenliğinin kendisine ait bir yer kazanması ise 1992-1993 eğitme ve öğretme yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Türkçe öğretmenliği lisans programının açılması ile mümkün olabilmiştir. Türkçe öğretmenlerinin ana vazifelerinden biri ana dili olarak Türkçe öğrenen öğrencilere ana dili becerilerinde gelişme sağlamak ve kendi dillerini daha iyi kullanma şuurunu kazandırmaktır. Dil becerilerinin gelişmesinde temel unsur ise metinlerdir. Bu sebeple yetişecek her bir Türkçe öğretmeninin Türkçenin içinde gelişen metin türlerine dair bilgi sahibi olması zaruridir. Bu çalışmada metin türlerinden hikâye ile Türkçeyi öğretme hakkında Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma grubunu Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe öğretmenliği lisans programının ikinci sınıfında öğrencilik sürecine devam eden 8 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan odak grup görüşmesi formu öğrencilere uygulanmış ve elde edilen veriler kodlama ve kod çözme yoluyla çözülmüştür. Araştırmanın geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak için ortaya çıkarılan kodlar hususunda uzman görüşü alınmış ve ortaya çıkarılan bilgilerden hareketle önerilerde bulunulmuştur.