Sürdürülebilir Şehirlerin Su Şebekelerinde Enerji ve Maliyet Yönetimi için Talep Cevabı Programlarının Rolü ve Önemi Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Yalçın Y., Yiğit K., Acarkan B.

TOK2019 - Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Muğla, Turkey, 11 - 14 September 2019, pp.622-627

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.622-627
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Different energy generation systems integrated into the

electricity grid systems cause the change of the existing grid

structure. This process brings with a number of problems in

the generation-consumption balance in the electricity network.

These problems are tried to be eliminated with a ancillary

services by the electricity network operators. In this study, the

role and importance of demand response programs that

provide the generation-consumption balance and which can be

used by the consumer to provide economic gain in critical

moments are examined. The demand response programs

implemented in the countries and the potential implementation

of this program in Turkey are studied. In this context, the

benefits of demand response programs considering the

Istanbul province where has the biggest energy consumption

potential in Turkey are presented.

In this way, it is aimed to realize the shifting electricity

consumption to appropriate time zones in terms of economic

and technical without affecting the normal activities of the

water transfer stations. Thus, the electricity network will be

protected from overloads and the solutions to the problems of

generation-consumption balance will be provided.

Elektrik şebeke sistemlerine entegre edilen farklı enerji üretim

sistemleri mevcut şebeke yapısının değişmesine neden

olmaktadır. Bu süreç elektrik şebekesinde üretim-tüketim

dengesini sağlamada bir dizi problemi de beraberinde

getirmektedir. Bu problemler elektrik şebeke işleticileri

tarafından yan hizmetlerle bertaraf edilmeye çalışılır. Bu

çalışmada, üretim-tüketim dengesini sağlayan ve tüketici

tarafının kritik anlarda şebekeye destek olarak ekonomik

kazanç sağlayabileceği talep cevabı programlarının rolü ve

önemi incelenmiştir. Ülkelerde uygulanan talep cevabı

programları ve bu programlarının Türkiye genelinde

uygulanma potansiyeli araştırılmıştır. Ayrıca, sürdürülebilir

şehir kavramlarının önemli bir parçası olan su dağıtım

şebekelerinde talep cevabı programlarının kullanılabilirliği

incelenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de en büyük enerji

tüketim potansiyeline sahip İstanbul ili dikkate alınarak talep

cevabı programlarının sağlayacağı faydalar sunulmuştur. Bu

sayede, su terfi merkezlerinin elektrik enerjisi tüketimlerini,

yürütmekte olduğu faaliyetleri sekteye uğratmadan ekonomik

ve teknik açıdan uygun saat dilimlerine kaydırarak

gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Böylece, elektrik şebekesi

aşırı yüklenmelerden korunacak ve üretim-tüketim dengesi

problemlerine çözüm sunulacaktır.