Barkodlarla İlgili Bir Şifreleme Etkinliğinin Uygulanabilirliğininİncelenmesi ve Öğrencilerin Etkinlikle İlgili Görüşleri


DOĞAN Z., ÖZDEMİR A. Ş.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 (Peer-Reviewed Journal)