Haloetan OH Reaksiyonlarının Kinetiğinin İncelenmesi


ÇINAR Z. H.

X. Ulusal Kimya Kongresi, s.215, 19-21 Eylül, Uludağ Üniversitesi , Bursa, 01 Eylül 1994

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri