Mağazalardaki Aydınlatma ve Renk Tasarımının Tüketici Tercihlerine Etkisinin İncelenmesi


Sağlam M. Ö., Yağmur Ş.

8. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2022, vol.1, no.1, pp.598

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.598
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Yaşam kalitesini önemli bir oranda etkileyen mobilya tasarımları, tüketicinin gündelik hayatında

mental ve fiziksel sağlığa etkileri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Ergonomi, sağlık, konfor konuları

temel alınarak üretilen çok çeşitli mobilya tasarımları arasında, tüketici mobilya tercihleri çeşitli

etkenlere bağlı olarak şekillenir. Tüketicinin tercihlerini alım sürecinde mobilyanın sergilenme biçimleri

de büyük oranda etkilemektedir. Tüketici tercihlerinin çeşitli biçimlerde şekillenmesi ve mobilya

üreticilerinin artması ile günümüzde mobilya sektöründe yoğun bir gelişim ve rekabet görülmektedir.

Sektördeki gelişim ve rekabet, mobilya mağazalarının iç hacim tasarımının sektör için önemli bir araştırma

alanı haline gelmesini sağlamıştır. Tüketici tercihleri, yalnızca mobilyanın özelliklerine göre değil,

üretimlerin sergilenme biçimlerine ve mobilya mağazalarının iç mekân özelliklerine bağlı olarak da

şekillenmektedir. Mobilya mağazalarının iç mekân tasarımını etkileyen birçok parametre bulunmaktadır.

Bu parametrelerin başında görsel konforu etkileyen aydınlatma ve renk konusu yer alır. Sergilenen

ürünlerin, tüketici tercihlerini olumlu yönde etkilemesi adına mobilya tasarımlarının doğru aydınlatma

tasarımı ile sunulması gerekmektedir. Mobilya sektöründeki ekonomik etkinliği önemli ölçüde etkileyen

bu parametrelerin konu alındığı bu çalışmada, mağazalarda kullanılan aydınlatma ve renk tasarımının

kullanıcı tercihleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, kullanılan ışığın

renk sıcaklığı ve yüzey renklerinin tüketicilerin ortamda bulunma süresini nasıl etkilediği, mağazada

bulundukları süre içindeki hisleri, satılan ürünlerin algılama rahatlığı gibi konular incelenmiştir. Ele

alınan bir mobilya mağazası DiaLux Evo Aydınlatma programı aracı ile modellenip, 3 farklı ışık rengine

sahip ışık kaynakları kullanılarak ve iç hacim yüzeylerinde farklı renk düzenleri kurgulanarak farklı

kombinasyonlar oluşturulmuştur. Model hacimde oluşturulan bu kombinasyonlar kullanıcıya sunularak

kullanıcıların tercihleri analiz edilmiş ve tercihlerin aydınlatma-renk ilişkisinden oldukça etkilendiği

tespit edilmiştir. *Bildiri YTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında

Doç. Dr. Şensin Yağmur danışmanlığında yürütülen mobilya mağazalarında aydınlatma ve renk

ilişkisi konulu tezden türetilmiştir.