On the Titles Ten-si and Kan in the Irk Bitig


Yıldırım F.

Dil Araştırmaları: Uluslararası Hakemli Dergi, no.13, pp.141-150, 2013 (Peer-Reviewed Journal)