Release Studies of Rifampicin from Extremely Halophilic Archaeon Haloarcula 2TK2


ATTAR A. , Ogan A., Demir S., Uğurlu S., Çakmakçı E., Danış Ö., ...Daha Fazla

MolChem2014, 01 Aralık 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri