A Review of Single Phase Single Stage Isolated Power Factor Correction Circuits


Balcı I., Bodur H., Gündoğan A.

ELECO 2022 Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, Bursa, Turkey, 24 - 26 November 2022, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, some isolated Power Factor Correction (PFC) circuits, which are frequently encountered in the literature, are examined and a comparison of these circuits is made. Detailed information is given about the schematics, working principles, working ranges, basic waveforms and important features of these isolated PFC circuits. In this context, two-stage and single-stage PFC, power factor (PF), total harmonic distortion (THD), direct power transfer (DPT) and soft switching (SS) concepts, and the advantages and disadvantages of (flyback) converters are discussed. As a result, a detailed comparison of isolated PFC circuits has been made according to parameters such as PF, THD, DPT, SS, number of active elements, number of passive elements, number of transformers, switching frequency, switch voltage stress, storage capacitor voltage stress, efficiency, etc.

Bu çalışmada, literatürde sıkça karşılaşılan bazı izoleli Güç Faktörü Düzeltme (PFC) devreleri incelenmiş ve bu devrelerin bir karşılaştırması yapılmıştır. Bu izoleli PFC devrelerinin şemaları, çalışma prensipleri, çalışma aralıkları, temel dalga şekilleri ve önemli özellikleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, bu devrelerde çok öne çıkan iki aşamalı ve tek aşamalı PFC, güç faktörü (PF), toplam harmonik distorsiyonu (THD), doğrudan güç transferi (DPT) ve yumuşak anahtarlama (SS) kavramları ile ileri yönlü (forward) ve geri dönüşlü (flyback) dönüştürücülerin avantaj ve dezavantajları ele alınmıştır. Sonuç olarak, PF, THD, DPT, SS, aktif eleman sayısı, pasif eleman sayısı, trafo sayısı, anahtarlama frekansı, anahtar gerilim stresi, depolama kondansatörü gerilim stresi, verim, vb. açılardan, izoleli PFC devrelerinin detaylı bir karşılaştırması yapılmıştır.