ANTİJENİK İNFLUENZA A M2E PEPTİDİNİN POLİELEKTROLİTLER İLE BİYOKONJUGATLARININ KARAKTERİZASYONU VE MCF 7 HÜCRELERİ ÜZERİNDE TOKSİSİTESİNİN İNCELENMESİ


KILINÇ Y., ÇAKIR KOÇ R., BAĞIROVA M., ALLAHVERDIYEV A., MUSTAFAEVA Z.

24. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, Turkey, 25 - 28 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes