ANTİJENİK İNFLUENZA A M2E PEPTİDİNİN POLİELEKTROLİTLER İLE BİYOKONJUGATLARININ KARAKTERİZASYONU VE MCF 7 HÜCRELERİ ÜZERİNDE TOKSİSİTESİNİN İNCELENMESİ


KILINÇ Y. , ÇAKIR KOÇ R. , BAĞIROVA M., ALLAHVERDIYEV A. , MUSTAFAEVA Z.

24. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2012

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye