Oksijenin Azo Boya İçeren Tekstil Atıksularının Anaerobik Arıtım Performansına Etkisi


ÇINAR Ö. , Demiröz K., Uysal Y., Kanat G.

Çevre Sorunları Sempozyumu, 01 Mayıs 2008