Türk Makam Müziği İcra Edilen Mekanlarda Kullanılabilecek Hacim Akustiği Parametreleri


YÜKSEL CAN F. Z. , Özçevik A. , Erdoğan S., Bilgin K., Ayangil R.

Türk Akustik Derneği 10. Ulusal Akustik Kongresi, 01 Aralık 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri