İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf öğrencilerinin Bilgisayara yönelik bağımlılık gösterme Eğilimlerinin farklı değişkenlere göre İncelenmesi


Creative Commons License

Yılmaz M. B.

8. International Educational Technology Conference (IETC), Eskişehir, Turkey, 6 - 08 May 2008, pp.688-693

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.688-693
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ülkemiz, nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan ilk ve ortaöğretim çağındaki 11 milyon öğrenciyi bilgisayar ve Internet gibi çağımıza özgü

teknolojilerle tanıştırma konusunda büyük bir atılım içerisindedir. Ancak her yenilikte olduğu gibi bilişim teknolojisinde de aşırı kullanım ve

bunun getirdiği bağımlılığa kadar varabilecek olumsuz sonuçlar gözden kaçırılmaması gereken risklerdir. Bilgisayar öğretmenleri öğrencilerin

aşırı bilgisayar / Internet kullanma davranışlarının rehberlik uzmanlarına iletilmesini gerektirecek boyutta olup olmadığını fark edecek

konumdadırlar ve bu konuda bilgi sahibi olmaları önemlidir.

Bu çalışmada 416 ilköğretim 6 ve 7. sınıf öğrencisinin bilgisayara yönelik bağımlılık eğilimleri belirlemek üzere bir ölçek kullanılmış ve bu

eğilimlerin öğrencilerin demografik özellikleri ile bilgisayar kullanma süresi gibi bazı kullanım alışkanlıklarına göre farklılık gösterip göstermediği

incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin bilgisayara yönelik bağımlılık gösterme eğilimleri cinsiyet, yaş, okul türü ve kullanma

süresine bağlı olarak fark göstermektedir. Ayrıca öğrencinin bilgisayarını sadece kendisinin kullanıyor olması da bağımlılık eğilimi üzerinde

anlamlı fark yaratmaktadır.