Yapı Bilgi Modellemesinin Paydaş Yönetiminde Rolü


Demirdöğen G. , IŞIK Z.

Anadolu Üniversitesi, 01 Kasım 2016