Kacaoğlan Şiirlerinde Gölge ve Anne Arketipinin Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme


Uğurcan F. Z.

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.15, pp.525-540, 2016 (Peer-Reviewed Journal)