Sodyum Karbonatla Aktive Edilmiş Cüruf Esaslı Sistemlerde Bağlayıcı Türünün ve Isıl Kürün Erken Yaş Dayanımına Etkisi


Abolfathı M., Ulukaya S., Kızılkanat A. B., Aktürk B.

7th International Congress on Engineering, Architecture and Design, İstanbul, Turkey, 21 May - 22 July 2021, pp.121-128

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.121-128
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Alkaliler ile aktive edilmiş sistemler (AAS), çimento esaslı malzemeler ile karşılaştırıldığında, benzer mekanik özelliklere ve üretimi sırasında daha düşük karbon salınımına sahiptir. Bu nedenle, çevre dostu beton üretimi için AAS’ler alternatif bir bağlayıcı faz olarak kullanılabilir. Öte yandan, ısıl kürün geopolimer bağlayıcıların polikondensasyonunu uygun bir sıcaklık aralığı ve süresi içinde geliştirdiği bilinmektedir. Dolayısıyla, alkaliler ile aktive edilen malzemeler kullanılarak yapılan çalışmalarda, kür sıcaklığı ve süresinin belirlenmesi, enerji tüketimi ve maliyet açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, cüruflu ve %15 MgO ve metakaolin (MK) ikameli sodyum karbonatla (SK) aktive edilmiş harç serileri üretilmiştir. SK aktivatörünün, cüruf esaslı bağlayıcılarda diğer aktivatörlere nazaran daha düşük erken yaş dayanımlarına sebep olduğundan dolayı, kür sürelerinin bu sistemler için tespiti daha da önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada farklı kür sürelerine maruz bırakılan harç numunelerin 3. ve 7. günlerdeki basınç dayanımları belirlenmiştir. Deneysel çalışma sonuçlarına göre artan ısıl kür süresinin basınç dayanımı üzerinde olumlu etki yaptığı, ancak bağlayıcı sistemde katkı olarak kullanılan MgO ve MK’nın harçların basınç dayanımında bir miktar düşüşe neden olduğu görülmüştür. 24 saat boyunca laboratuvar ortamında kalan, ardından 48 saat boyunca ısıl küre maruz bırakılan numunelerin hem 3 günlük hem de 7 günlük basınç dayanımları dikkate alındığında, MgO ikameli harçların dayanımında, cürufun tek başına bağlayıcı olarak kullanıldığı harçlarınkine göre artış belirlenmiştir.