Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinde Gıda Kaynaklı Patojenlerin İzleme ve Kontrolüne Yönelik Geleneksel ve Yeni Yaklaşımlar


Şenol B. M., Öztürk E., Arici M.

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Kongresi, Manisa, Turkey, 10 - 12 November 2022, pp.11-12

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11-12
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Yaşam için gerekli olan gıda; doğal olarak fermente gıdalarda bulunduğu gibi bir veya birden fazla mikroorganizma çeşidi ihtiva edebilirken aynı zamanda gıda bozulması ve gıda kaynaklı hastalıklarda rol oynayan patojen mikroorganizmaları da bünyesinde bulundurabilir. Gıda kaynaklı hastalıklar; gıda yoluyla insanlara bulaşan bakteri, virüs, küflerin kendisi ve metabolitlerinden kaynaklanabilir ve küresel bir öneme sahip gıda güvenliğinin önemli bir bileşenidir. Bu nedenle gıda tedarik zincirinde üretimden perakende satışa kadarki tüm aşamalarda güvenlikle ile ilgili sorunların önlenmesi ve tanınması son derece önemlidir. Günümüzde artan dünya nüfusuna karşı daha fazla gıda sağlama isteği ve gıda ürünlerinin ithalat ve ihracatındaki artış, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda üretiminde yeni zorluklar ortaya çıkarmıştır. Gıda zincirindeki bu zorluklar mikrobiyal, kimyasal, çevresel ve kişisel etmenlerden kaynaklanmaktadır. Daha önceki gıda kaynaklı hastalıklar çoğunlukla kimyasal kirleticilerden kaynaklanırken son zamanlarda meydana gelen salgınların mikrobiyal ajanlardan kaynaklandığı görülmektedir. Gıda güvenliği konusundaki bu büyük zorluğun üstesinden gelmek, gıda üretim tesislerindeki gıda kaynaklı patojenleri belirlemek, çevresel olarak izlemek ve değerlendirmek yeni kontrol stratejilerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Gıdalarda ve gıda üretim ortamlarında gıda kaynaklı patojenleri kontrol etmek için hızlı, ucuz ve basit kullanıma hazır yöntemler geliştirilmiştir ve termal, termal olmayan, biyokontrol, doğal ve kimyasal yöntemlere dayalı çeşitli yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Fakat gıda kaynaklı patojenlerin kontrolünde tek bir yaklaşım etkili olmayabilir ve engel teknolojisi olarak da bilinen bir yaklaşım kombinasyonu gerekebilir. Bu çalışmada sürdürülebilir bir gıda sisteminin ana hedeflerinden biri olan gıda güvenliğini sağlamada gıda kaynaklı patojenleri belirleme ve kontrol etmenin önemi ortaya konularak, gıda tedarik zincirini geliştirme potansiyeli ve gıda üretim zincirlerindeki geleneksel ve yenilikçi stratejileri ve farklı kombinasyonları ele alınacaktır.