Kesirli Mertebeli Diferensiyel Denklemlerin Çözümü Üzerine


BAYRAM M.

XXI. Ulusal Matematik Sempozyumu, İstanbul-Turkey, 01 Eylül 2008