Tüketici Güven Endeksine Göre Ülkelerin Kümelenmesi ve İnsani Gelişme Endeksi İle Değerlendirilmesi


Bağdatlı Kalkan S., Kılıç Depren S.

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, vol.5, no.4, pp.39-54, 2017 (Peer-Reviewed Journal)