Ulaşımda Çevresel Etki ve Verim Yönetimi


YILMAZ F., ÜRPER G. M. , BİLİŞİK Ö. N. , BARAÇLI H.

Transist 8. Uluslararası Ulaştırma Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 17 - 19 Aralık 2015