Bina temeline ve altındaki toprağa uygulanan toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin deneysel çalışması


KAYACI N., DEMİR H. , ATAYILMAZ Ş. Ö. , AĞRA Ö. , ACET R. C. , GEMİCİ Z.

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18 - 20 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri