Theileria annulata laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin nükleotid düzeyinde analizi


BALIK D. , Aktaş M., Dumanli N., Turgut-Balik D.

I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 01 Ekim 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri