Theileria annulata laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin nükleotid düzeyinde analizi


BALIK D., Aktaş M., Dumanli N., Turgut-Balik D.

I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 01 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes