Taşınmaz Değerlemesi Sistem Tasarımı


DEMİR H.

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01 Mart 2003