Kimyasal Koagülasyon ile Tekstil Atıksularından KOİ ve Renk Giderimi


Danacı N., Uysal Y., ÇINAR Ö.

İTÜ XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyomu, 01 Haziran 2010