DENEYSEL TASARIM METODU KULLANILARAK YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE AMOKSİSİLİN TAYİNİ


Creative Commons License

Keyf S.

ENGINEERING SCIENCES, vol.6, no.2, pp.394-405, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: ENGINEERING SCIENCES
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.394-405
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Yaygın bir antibiyotik olan amoksisilinin analizinde yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) kullanılmaktadır. İlaç endüstrisinde gerçekleştirilen analizlerde zaman ve maliyet önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada HPLC ile amoksisilin analizinde optimizasyon için kemometrik yöntemler kullanılmıştır. Mobil fazın metanol oranı, pH’sı ve akış hızı faktör olarak, alıkonma zamanı, pik alanı ve pik yüksekliği cevap yüzeyi olarak belirlenmiştir. Faktörler ve cevap yüzeyleri arasındaki bağıntı Design Expert 7.0.0. programı kullanılarak elde edilmiştir. Optimizasyon, alıkonma zamanı 5-6 dakika tutularak gerçekleştirilmiştir. Deneysel optimizasyon değerleri Merkezi Bileşik Tasarım Yöntemiyle hesaplanan değerlerle karşılaştırıldığında, pH için %99,6, akış hızı için %95, metanol yüzdesi için %98 doğruluk tespit edilmiştir. Phenomenex C18 100A (250×4,00 mm, 5 μm) kolonunun kullanıldığı yöntemde optimum koşullar %15 metanol, pH 8,5 ve akış hızı 0,8 mL/dk şeklinde belirlenmiş, yöntemin belirleme sınırı (LOD, alan için) 0,0134 mg/L ve tayin sınırı (LOQ, alan için) 0,0452 mg/L olarak saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Antibiyotik, amoksisilin, HPLC, kemometri