Makine Ögrenimi ile MBTI Kişilik Tipi Tahmini


Sönmezöz K., DİRİ B.

Sinyal İşlemeleri ve Uygulamaları Kurultayı, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 October 2020 identifier