Sarsma masası testlerindeki dinamik parametrelerin görüntü işleme yöntemi ile ölçülmesi


Alemdar F., Avcı N.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, vol.10, no.3, pp.1099-1112, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, 3 boyutlu çelik çerçeve deneysel numunenin, sarsma masası deneyinde LVDT ve ivmeölçer ile edilen dinamik yer değiştirme parametreleri,  görüntü işleme tekniği ile istatiksel olarak hesaplanan dinamik yer değiştirme parametreleri ile karşılaştırılmıştır. Görüntülerde referans alınan bölgenin yer değiştirme parametreleri şablon eşleştirme yöntemi ille belirlenmiştir. Fakat referans alınan bölge yer değiştirirken piksel derinliği, yer değiştirme ve şekil değiştirmeye bağlı olarak değişebilmektedir. Bu durumda istatiksel olarak yapılan hesaplamalarda hatalar oluşabilmektedir. Bu sebeple şablon eşleştirme yönteminde akıllı tarama sistemi geliştirilerek hata yapma oranı en aza indirgenmiştir. Klasik şablon eşleştirme yöntemlerinde referans şablon, tüm görüntüde aranmaktadır. Bu durum hem maliyetli hem de hata yapma durumu mevcuttur. Akıllı tarama sisteminde, referans şablonun hızına bağlı olarak tarama alanı belirlenmektedir. Böylece sonraki görüntülerde hareket eden şablonun takip mesafesinde kalınmaktadır. Yapılan çalışmalarda akıllı tarama sistemi ile şablon eşleştirme yönteminin hata oranları % 0,1’in altında bulunmuştur. Ayrıca 3 boyutlu çelik çerçeve sistemi Abaqus SE programı ile modellenmiş olup, çelik çerçeve üzerinde referans alınan noktalardaki yatay dinamik yer değiştirmeler, görüntü işleme tekniği ile elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır