Videolaringostroboskopi Görüntülerinden Ses Teli Üzerindeki Damarların Otomatik Olarak Belirlenmesi


TÜRKMEN ÇİLİNGİR H. İ.

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 01 Nisan 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri