Eşinden Şiddet Gören ve Görmeyen Çalışan Kadınların Çok Yönlü Eylemli Kişilik Özelliklerinin, Ruh Sağlığı Sürekliliklerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi


Yüksel Şahin F., Çanakçı E.

İBAD Sosyal Bilimler Dergisi (MLA-Index Copernicus), vol.12, pp.374-396, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: İBAD Sosyal Bilimler Dergisi (MLA-Index Copernicus)
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.374-396
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmada, çalışan kadınların eşinden gördükleri şiddetin çok yönlü eylemli kişilik, ruh sağlığı sürekliliği ve toplumsal cinsiyet rolleri düzeylerini anlamlı bir biçimde yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 695 çalışan kadın oluşturmuştur. Araştırmada gerekli verileri elde etmek için, Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği, Çok Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği, Ruh Sağlığı Sürekliliği Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada,verilerin analizi için Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, eşinden şiddet görmenin, çalışan kadınların çok yönlü eylemli kişiliklerinin, ruh sağlığı sürekliliklerinin ve toplumsal cinsiyet rollerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Araştırmanın bulguları, ilgili alan yazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.