DRONLAR YARDIMI İLE DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ İÇİN BİR KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYONU


Creative Commons License

Yılmaz O., Aydın N.

6th international congress on engineering, architecture and design. 17-18 December 2020, 17 - 18 Aralık 2020, 17 - 18 December 2020, pp.1075

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.1075
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Can kaybını en aza indirebilmek ve arama kurtarma ekiplerini etkili şekilde kullanmak açısından

deprem sonrası hasar tespitini çok önemlidir. Literatürde deprem sonrası hasar tespiti maksadıyla yüksek

çözünürlüklü uydu fotoğraflarını çeşitli programlar yardımıyla analiz eden ve binalara yerleştirilmiş

sensör vb. cihazlardan elde edilen verileri inceleyen yöntemler bulunmaktadır. Ancak bu yöntemlerin

çoğunun amacı deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının hızlı şekilde yapılmasından ziyade, sonraki

zamanlarda yaşanabilecek depremler için binaların detaylı incelenmesidir. Ayrıca literatürde hasar

tespitini dronlarla yapan çalışmalar da mevcuttur. Bu araştırmada ilgili alan karelere bölünmekte ve her

bir kareye, sınırları içerisinde bulunan hasar görmesi muhtemel bina sayısı ile hastane, okul ve itfaiye

sayısına göre önem puanları verilmektedir. Ayrıca homojen olan dronlar birden çok tur yapabilmekte

ve bu dronlar önceden belirlenen alternatif depolar arasından amaç fonksiyonuna göre seçilen depolara

atanmaktadır. İlave olarak ise dronların turlarının bitiminde kalkış yaptığı depoya inme zorunluluğu

bulunmamakta olup kareler üzerinde hasar tespiti maksadıyla ihtiyaç duydukları süre belirsizdir. Belirlenen

bu problem için bir tam sayılı karışık doğrusal programlama matematiksel modeli önerilmiş ve

önerilen model gerçek hayat verileri ile test edilmiştir. Önerilen bu kesin çözüm yöntemine alternatif

olarak bir Karınca Kolonisi Optimizasyonu çözüm yöntemi tasarlanarak CPU süresinin kısaltılması hedeflenmiştir.

Sonuçlar incelendiğinde; kesin çözüm yönteminin sadece çok küçük boyutlu örneklemlerde

en iyi sonuca ulaşabildiği ancak aynı boyutlarda Karınca Kolonisi Optimizasyonunun bu sonuçları

çok daha kısa CPU süresi içerisinde bulabildiği görülmüştür. Ayrıca Karınca Kolonisi Optimizasyonu

çözüm yöntemi daha büyük boyutlu örneklemlerde de iyi sonuçlar bulabilmektedir. Karınca Kolonisi

Optimizasyonu çözüm yöntemi ile kesin çözüm yöntemi sonuçları, CPU süresi ve çözüm kalitesi açısından

karşılaştırılmıştır.