Effect of Nanoencapsulated Phytochemicals on Breast Cancer Cells


Cakir A., Tatar C., Erdemir A.

34. Ulusal Kimya Kongresi, Yalova, Turkey, 1 - 06 September 2022, pp.83

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Yalova
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.83
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Meme kanseri, görülme sıklığı ve ölüm oranı nedeniyle tüm dünyada üzerine sıkça çalışmalar yürütülen bir hastalıktır. Tedavisi esnasında ilaca dirençlilik ve kombinasyon tedavilerin az miktarda olması hastalığın önüne geçilmesini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden günümüzde halihazırda bulunan tedavi yöntemlerinin keşfi ve iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bitki temelli moleküllerin doğal ve biyouyumlu olması, tedavi çalışmalarında kullanımını yaygınlaştırmaktadır [1]. Bu çalışmada kullanılan maddelerden hesperetin (Hes), turunçgiller ve kiraz gibi meyvelerde bol miktarda bulunan ve antikanser, antiproliferatif etkileri kanıtlanmış bileşiktir [2]. Kafeik asit fenetil ester (CAPE) ise arıların ürettiği propolisin etken maddesi olup antioksidan, antikanser etkileri kanıtlanmış bir diğer bileşiktir [3]. Yıllardır yapılan çalışmalarda doğal bileşiklerin hücrelere hedeflenmesinin zor olması, çözünürlüğünün düşük olması, kolay hidrolize olmaları tedavi seçeneklerinde zorluklar yaratmıştır [4]. Ancak nano boyutta çalışmaların başlamasıyla moleküler çalışmalar hız kazanmıştır [5]. Nanopartiküller biyouyumlu ve biyoçözünür olması, düşük maliyetle üretilmesi, stabilitesinin yüksek olması ve ilaç taşıma kapasitesinin yüksek olması sebepleriyle taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Hes ve CAPE’nin polimerik nanopartiküllere birlikte enkapsüle edilerek meme kanser hücreleri hedefleme çalışmalarına literatürde rastlanmamıştır. Böylelikle bu çalışmada kanser tedavisinde kullanılan fitokimyasallardan iki tanesi olan hesperetin ve kafeik asit fenetil ester poli (laktik asit-ko-glikolik asit) (PLGA) nanopartiküler sisteme birlikte enkapsüle edilmiştir. Tekli emülsiyon (o/w) çözücü uçurma yöntemiyle gerçekleştirilen işlem sonucu sentezlenen nanopartiküllerin zeta potansiyelleri ölçülmüştür ayrıca boyutu 183,93 +- 3.7 nm olarak belirlenmiştir. Fizikokimyasal karakterizasyonları sonrası Hes-CAPE nanopartiküllerin PLGA ile benzer karakteristikte olduğu tespit edilmiştir. Hes-CAPE nanopartiküllerinin in vitro salım özellikleri uygun salım medyumu içerisinde günlük ve haftalık ölçümlerle takip edilmiştir ve 1. günün sonunda partiküllerin içindeki maddelerden Hes’in %98, CAPE’nin %75; 2.günün sonunda Hes’in %100, CAPE’nin %87’sini saldığı tespit edilmiştir. Hes-CAPE nanopartiküllerin MCF-7 meme kanseri hücrelerine sitotoksik etkisi MTT yöntemi incelenmiştir. MTT test sonuçlarına göre, nanoenkapsüle maddeler ile serbest maddeler arasında yapılan kıyaslama sonucu nanopartiküler sistemin daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Sitotoksisite, canlılık gibi faaliyetlerin ölçülmesiyle bu nanoenkapsüle fitokimyasalların potansiyel tedavi ajanı olup olmayacağı bu çalışma ile tespit edilmiştir.