A Study on the Principles of Distance (Online) Foreign Language Teaching After Covid-19


Creative Commons License

Tekin E.

TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW, vol.7, no.3, pp.604-617, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.30622/tarr.1150646
  • Journal Name: TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.604-617
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Foreign language education is a long and difficult process for teachers as well as students. In many parts of the world, foreign language teaching is carried out with various methods and techniques. Before the Covid-19 pandemic, every institution in the world and in our country was doing this teaching more face-to-face. With the Covid-19 outbreak, education has been tried to be carried out remotely through various platforms in order to prevent the spread of the epidemic. Switching to distance education, which has existed in the recent past but is not so intense and long-term, requires getting used to the new normal and resolving the problems experienced in the process. As in every field of education, it has raised questions for educators about how foreign language teaching will be in the transition process to distance education in foreign language education. Although this situation catches teachers and students unprepared because of a sudden transition, studies on language teaching with distance education have been researched and based on these studies, the points to be considered in language teaching with distance education have been compiled and suggestions have been made to foreign language teachers. This research is a survey study and was compiled by making descriptive analysis through document review. It is thought that it will help teachers who teach languages through distance education to pay attention. The advantages and disadvantages, concepts and models of distance education have been researched and the principles that teachers should pay attention to in distance education have been compiled. There are many factors to be an effective language teacher in distance education. Some of them were compiled in this study. In the research, categories were created based on the literature review, such as the training of teachers, making a lesson plan, applying a model in language teaching, using technology effectively, keeping students' motivation high, providing feedback to students, and providing socialization in distance education, and researches on these categories were presented. Keywords: Covid-19, Distance Education, Online Education, Foreign Language Teaching, Principles

Yabancı dil eğitimi öğrenciler için olduğu kadar öğretmenler için de uzun ve zorlu bir süreçtir. Dünyanın birçok yerinde yabancı dil öğretimi çeşitli yöntem ve tekniklerle gerçekleştirilmektedir. Dünyada ve ülkemizde her kurum Covid-19 salgınından önce bu öğretimi daha çok yüz yüze gerçekleştirmekteydi ancak Covid19 salgını ile beraber eğitim, salgının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli platformlar üzerinden uzaktan (çevrim içi) gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Yakın geçmişte var olan ancak bu kadar yoğun ve uzun süreçli olmayan uzaktan eğitime bir anda geçiş yapılması, yeni normale alışmayı ve süreçte yaşanan sorunları gidermeyi gerektirmiştir. Eğitimin her alanında olduğu gibi yabancı dil eğitiminde de uzaktan öğretime geçiş sürecinde yabancı dil öğretiminin nasıl olacağı konusu eğitimciler için soru işaretleri doğurmuştur. Bu durum, ani bir geçişle olduğu için öğretmenleri ve öğrencileri hazırlıksız yakalasa da uzaktan eğitimle dil öğretimi üzerine yapılan çalışmalar araştırılmış ve bu çalışmalardan yola çıkılarak uzaktan eğitimle dil öğretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar derlenmiş ve yabancı dil öğretmenlerine bu konuda öneriler getirilmiştir. Bu araştırma, bir tarama çalışması olup doküman incelemesi yoluyla betimsel analiz yapılarak derlenmiştir. Uzaktan dil öğretimi yapan öğretmenlere uzaktan eğitimde nelere dikkat etmeleri konusunda yardımcı olacağı düşünülmektedir. Uzaktan eğitimin yararlılıkları ve sınırlılıkları, kavramları, modelleri araştırılmış ve uzaktan dil öğretiminde öğretmenlere uzaktan öğretimde dikkat etmeleri gereken ilkeler derlenmiştir. Uzaktan eğitimde etkili bir dil öğreticisi olabilmenin birçok faktörü vardır. Bu araştırmada bunların bir kısmı derlenmiştir. Araştırmada, literatür taramasına dayalı olarak öğreticilerin eğitimi, ders planı yapmak, dil öğretiminde bir model uygulamak, teknolojiyi etkin kullanmak, öğrencilerin motivasyonunun yüksek tutmak, öğrencilere dönüt vermek, uzaktan öğretimde sosyalleşmeyi sağlayabilmek olarak kategoriler oluşturulmuştur ve bu kategorilere yönelik araştırmalar sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Covid 19, Uzaktan eğitim, Çevrim içi eğitim, Yabancı dil Öğretimi ilkeleri