Küçük Güçlü Rüzgâr Santrallerinin Kurulumu ve Şebekeye Etkilerinin Teknik ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Uygulama Çalışması


Creative Commons License

Erduman A., Durusu A., Kekezoğlu B.

European Journal Of Science And Theology, no.13, pp.112-117, 2018 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: European Journal Of Science And Theology
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.112-117
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Fosil enerji kaynakların çevreye vermiş olduğu olumsuz etkiler gün geçtikçe artmaktadır. Bu zararların azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalarda hız kazanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke içeresinde kullanımının artması, teknik ve ekonomik açıdan nerede ve nasıl konumlandırılması gerektiği sorusunu beraberinde getirmiştir. Yenilebilir enerji kaynaklarından olan küçük güçlü rüzgâr enerji sistemlerinin dağıtım şebekesi içerisinde ve insanların yaşam alanlarında nasıl konumlandırılacağı da güncel problemlerden bir tanesidir. Yapılan bu çalışmada dağıtım sistemlerinde tüketicinin kendi iç ihtiyaçları için kullandıkları rüzgâr santrallerinin teknik ve ekonomik kurulumu amacıyla örnek bir bölge incelenmiştir. Bununla birlikte kurulan küçük güçlü rüzgâr enerji sistemi üzerinden şebekeye olan etkileri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar yönetmeliklerde belirtilen değerler ile karşılaştırılmıştır.