ANAOKULU VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFA DEVAM EDEN 60-71 AYLIK ÇOCUKLARIN ZİHİNSEL-DİL GELİŞİMLERİ AÇISINDAN İLKOKULA HAZIR OLUŞ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Akay D., Ceylan R.

Turkish Studies: International Periodical for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, pp.21-34, 2017 (Peer-Reviewed Journal)