OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DESENLERİNDE FANTEZİ KURGULAR VE GERÇEKLİK ARASINDAKİ ETKİLEŞİM


Creative Commons License

Türkmenoğlu D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.52, ss.833-845, 2017 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 52
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.2017.1940
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.833-845

Özet

Çalışma çocukların fantezi ve gerçeklik arasındaki farklılığı algılamalarında gelişim sürecine özgü olduğu kabul edilen bir ara evreninözelliklerini ve çocukların desenlerine nasıl yansıdığını araştırmaktadır. Fantastik düşünme, oyun ve öyküsel oyunların etkin olduğu bu ara evrede, fantezi ve gerçeklik arasındaki sınır çizgisinin yetişkinlerdeki kadar net olmadığı bilinmektedir. Çalışmada çocukların yaşam deneyimlerini anlamlandırma ve fiziksel dünyanın imkanlarını sınama konusunda oluşturdukları zihinsel tasarımlarında bu esneklikten yararlandıkları, bu değişkenliğin onların yaratıcılıklarında başlıca özelliklerden biri olduğu görülmektedir. Çalışmada bulgular çocukların dünyayı anlamlı kılmaya hizmet eder şekilde düşünce ve deneyimlerini desenlerine nasıl aktardıkları ve bunların sanatsal gelişim evreleri boyunca, biçim, ilişki ve işlev yönünden içerdiği zenginliği belirtmektedir. Bu süreçte çalışmada çocukların desenlerinde, karalama evresinden üç boyutlu perspektifin gelişimine doğru yapılanan değerlendirme ölçütlerinin onların amaç ve ilgilerini ne kadar yansıttığı sorgulanmaktadır.